/
/
/
Budovy vzdělávacího charakteru

Budovy vzdělávacího charakteru

Projektování a výstavba vzdělávacích institucí s přihlédnutím ke specifičnosti těchto zařízení. Společnost Smart Union s.r.o. provádí výstavbu vzdělávacích budov na klíč a v krátké době.

Získejte rychlý odhad práce nebo podrobnou kalkulaci do 5 dnů.

Výstavba univerzity nebo budovy jiné vzdělávací instituce společností Smart Union s.r.o.

Projektování budov moderních vysokých škol a dalších vzdělávacích institucí předpokládá vytvoření uživatelsky přívětivého prostředí pro organizaci studia s flexibilním uspořádáním, použití energeticky úsporných řešení, zkrácení distanční vzdálenosti a zohlednění věkových odlišností studentů. Konkrétně, pokud jde o školní budovy, kde jsou umístěny nižší třídy, musí být sociální zařízení upraveny pro použití dětmi mladšího věku, stejně tak i místnosti pro odpočinek.

Co se týká vysokých škol, tak při budování vzdělávacích budov je třeba provádět plánování prostor s ohledem na jejich specifika. Například na uměleckých vysokých školách je nutné připravit prostory ateliéru a na technických bude naopak třeba laboratoří se speciálním systémem větrání, osvětlení atd. Je důležité také vhodně situovat jídelnu, toalety, knihovnu, tělocvičnu atd.

Klasifikace ubytoven a kolejí

Jsme připraveni provést výstavbu budovy školy nebo univerzity, stejně jako se podílet na jejich rekonstrukci s cílem modernizace.

Máme zkušenost se stavbou průmyslových, veřejných a obytných budov na klíč.

Naši odborníci jsou připraveni navrhnout a postavit budovy pro vzdělávací zařízení jakéhokoli druhu s ohledem na jeho specifika a přání zákazníka.

Pracuje pro nás mnoho stavebních, inženýrských, technických a dalších odborníků. Při stavbě na klíč více než 80 % práce provádíme bez zapojení subdodavatelů.

Naše služby nabízíme za přijatelnou cenu, striktně dodržujeme termíny a nepřekračujeme bez opodstatnění rozpočet.