Dopravní infrastruktura

Výstavba dopravních uzlů nebo jiné dopravní infrastruktury je obtížný úkol, které zvládnou splnit pouze takové společnosti jako je Smart Union. Tedy ty s širokou základnou odborníků v různých oblastech a vlastním strojovým parkem speciální techniky.

Získejte rychlý odhad práce nebo podrobnou kalkulaci do 5 dnů.

Levná výstavba objektů dopravní infrastruktury

Rostoucí počet motorových vozidel výrazně zvýšil zátěž na silnicích měst. Kromě toho, vznik nových rezidenčních komplexů, průmyslových a hospodářských objektů s sebou přinesl nutnost výstavby nových dálnic, uzlů a dalších dopravních staveb.

Výstavba dopravní infrastruktury. Jednotlivé kroky

Výstavba silnic se provádí v několika krocích.

Mezi něž patří:
• příprava;
• zemní úpravy jako je odstranění horní úrodné vrstvy půdy a příprava základů vozovky, budování náspu a zpevnění svahu;
• položení speciálních vrstev zeminy s cílem zlepšit odolnost vůči mrazu, odvodňovací vlastnosti půdy a další parametry náspu;
• vybudování podkladu vozovky;
• pokládka asfaltu;
• vytvoření příkopu, dělícího pásu a obrubníku;
• práce na zkrášlení přilehlého okolí.

Kromě toho, výstavba nelineárních dopravních objektů, jako je například výstavba dopravního uzlu vyžaduje také řadu dalších prací souvisejících s víceúrovňovostí těchto staveb.

Výstavba dopravní infrastruktury společností Smart Union s.r.o.

Výstavbou obytných, průmyslových a dopravních staveb, za přijatelné ceny, se zabýváme už mnoho let. Navrhneme jakýkoli objekt dopravní infrastruktury a poskytneme autorský dozor nad jeho realizací. V tomto případě provádíme více než 80 % prací bez zapojení subdodavatelů.