Generální projektant

Získejte rychlý odhad práce nebo podrobnou kalkulaci do 5 dnů.

Hlavní funkce generálního projektanta

Právě na projektantovi závisí nejen přesná realizace požadavků zákazníka, ale i dodržování veškerých pravidel projektování a výstavby v kombinaci s optimálním výběrem materiálů a technologií. Proto je jeho správný výběr klíčem k úspěchu a zárukou kvalitně vyhotoveného projektu, který umožňuje efektivní provádění stavebních nebo restaurátorských prací.

Při plánování výstavby budovy budete potřebovat profesionálního projektanta, který:

Kroky provádění prací​

Koncept projektu

1

Získání povolení

2

Projektování

3

Kontrola výstavby

4

Naším hlavním úkolem je Vaše efektivně fungující podnikání a za tímto účelem zajišťujeme kompetentní a kvalitní výkon funkce generálního projektanta Vašeho objektu: projektování všech oblastí, získání povolení, získání pozitivního rozhodnutí státní expertizy, vedení autorského dozoru nad generálním dodavatelem, čímž bude zajištěno uvedení Vašeho objektu do provozu v souladu s projektem, technickými vlastnostmi a předem schváleným rozpočtem.

Zanechte své číslo a my vám zavoláme zpět:

Objednejte si služby generálního projektanta pouze od profesionálů Smart Union s.r.o.

Stavební firma Smart Union poskytuje komplexní služby, které výrazně šetří čas a finance zákazníka. Náklady na chyby při projektování, ale zjištěné až ve fázi výstavby jsou kolosální. Je snadné s námi spolupracovat, protože máme zkušenosti s realizováním projektů v různých oblastech, umíme získat potřebná povolení a vždy dotáhneme práci do úspěšného konce.