Instalace inženýrských sítí

Provoz jakéhokoli objektu by nebyl možný, pokud by v ní nebyly nainstalovány inženýrské sítě. Musí být byhotoveny odborníky v souladu s platnými technickými předpisy.

Získejte rychlý odhad práce nebo podrobnou kalkulaci do 5 dnů.

Typy prací

Provádíme práce na instalaci zařízení a následujících inženýrských sítí:
• systém zásobování vodou (vnitřní a venkovní);
• tlakové, dešťové a odvodňovací kanalizace;
• systémy vytápění, jejichž nejdůležitější součástí jsou výměníky tepla;
• systémy zásobování elektrickou energií (vnitřní a venkovní);
• slaboproudé systémy (telefonní a signalizační);
• ventilační a klimatizační systémy

Kroky instalace inženýrských sítí

• studium specifik parcely / budovy / místnosti;
• projektování;
• příprava parcely, značení a kopání výkopů;
• drenážování;
• montáž venkovních inženýrských komunikací a sítí;
• připojení a instalace vnitřních inženýrských sítí;
• fixace a zakrytí systému zeminou.

Zanechte své číslo a my vám zavoláme zpět:

Specifika montážních služeb inženýrských komunikací odborníky společnosti Smart Union s.r.o.

Na trhu stavebních služeb jsme přítomní více než 14 let a provádíme veškeré montážní práce inženýrských komunikací libovolné složitosti.

Zaměstnáváme množství odborníků z jednotlivých technických oborů, kteří provádějí jak přípravu místa, tak i veškeré další práce spojené s instalací venkovních a vnitřních sítí.

Provádíme pečlivou kontrolu ve všech fázích provádění prací. Ta zajistí jejich vysokou kvalitu.

Máme všechny potřebné kompetence a zdroje pro realizaci výstavby vašeho objektu na klíč.