Komunikační sítě

Společnost Smart Union s.r.o. nabízí služby montáže, projektování a budování komunikačních sítí, které jsou požadovány při realizaci libovolného investičního projektu v oblasti výstavby objektů bytového či jiného charakteru.

Získejte rychlý odhad práce nebo podrobnou kalkulaci do 5 dnů.

Projektování a montáž komunikačních sítí

Moderní komunikační síť zajišťuje přenos všech druhů informací: telefonní, faxové, telegrafní, televizní, videotelefonní, počítačová data atd.

Budování komunikačních linek je obtížný úkol, jehož vyřešení vyžaduje provedení různých stavebních úkonů. Mezi něž patří práce na položení kabeláže, montáž specializovaných zařízení a také test měření parametrů sítě a startovní a seřizovací provoz.

Instalace kabelů může být provedena následnými metodami:
• pokládání optického kabelu do zemních výkopů;
• zavěšení kabelu pomocí podpěr;
• montáž kabelu do systému kanalizace;
• montáž do stěn budov;

Budování komunikačních sítí

Budování telefonních sítí může být provedeno jednou ze tří metod. Nejčastěji provádí se projektování komunikačních sítí na principu rádiového uzlu. S poměrně malým počtem kabelů zajistí větší spolehlivost sítě.

Pod pojmem lokální síť se rozumí proces připojení (zajištění komunikace) účastníků (počítačů, faxů, segmentů sítí LAN, telefonních zařízení atd.) komunikační sítě přes přestupní uzly.

Lokální komunikační síť se provádí ve dvou režimech: ve statickém a v dynamickém. V prvním případě se lokální síť provádí personálem sítě v době několika měsíců, a v druhém se lokální síť provádí během doby komunikační relace (doba několika sekund) a končí ihned po ukončení komunikační relace.

Zanechte své číslo a my vám zavoláme zpět:

Služba budování veřejné komunikační sítě
společností Smart Union s.r.o.

Jsme připraveni vyprojektovat a vybudovat komunikační síť libovolného typu a složitosti. Na trhu jsme přítomni již více než 14 let, a naši projektanti a personál stavebních a montážních oborů má bohaté zkušenosti s prováděním podobných prací.

Máme nízké ceny a komplexně přistupujeme k realizaci každého projektu.