Odvodňovací sítě

Společnost Smart Union s.r.o. projektuje a staví odvodňovací sítě na klíč. Zajistíme veškerá povolení a připojení k odvodňovacím sítím provedeme v krátké době.

Získejte rychlý odhad práce nebo podrobnou kalkulaci do 5 dnů.

Projektování a montáž odvodňovacích sítí

Systém odvodnění je souhrn inženýrských staveb, které slouží k odvádění odpadních vod a jejich přepravě do čistíren odpadních vod. Vybudování odvodňovací sítě zahrnuje použití odtokových koryt, žlabů, kanálů atd.

Specifika systémů odvodnění

Součástí systému odvodnění je kanalizace. V průběhu prací se provádí její založení, montáž inženýrských sítí požadovaných pro vylučování odpadních vod potrubím mimo připojovaných zařízení a následné likvidace v systému centrální kanalizace.

Je obvyklé rozlišovat mezi vnitřními a venkovními odvodňovacími sítěmi. V prvním případě je odtok z objektu vyřešen potrubím přes stoupačku do vnějšího systému, ve druhém jsou vypouštěny na určeném místě.

Odvodňovací systémy jsou buďto společné, které umožňují použití jedné sítě nebo oddělovací, kdy odpadní (znečištěné) a dešťové vody jsou přesměrovány do různých potrubí.

Připojení k odvodňovacím sítím se provádí na základě předběžných technických podmínek udělených správcem kanalizace. Pro jejich získání je nutné poskytnout poměrně rozsáhlý soubor dokumentů.

Získání povolení a připojení kanalizačních sítí je lepší svěřit profesionálním společnostem, které se opírají o nabyté zkušenosti a pomohou vám při shromažďování a sestavování potřebných dokumentů. Navíc budou schopny udělat všechny tyto práce v co nejkratším čase.

Zanechte své číslo a my vám zavoláme zpět:

Vyhotovení odvodňovací sítě společností Smart Union s.r.o.

Jsme připraveni vyhotovit stavební projekt, získat povolení k jeho realizaci, vybudovat odvodňovací systém a také jeho připojení za přijatelnou cenu a v brzké době. Známe všechny nástrahy a problémy, ale také jejich řešení.