Sítě zásobování elektrickou energií

Projektování sítí zásobování elektrickou energií odborníky společnosti Smart Union s.r.o.. Zaměstnáváme odborníky s bohatými praktickými zkušenostmi, kteří nejen dokončí projektové práce, ale i nainstalují a připojí objekt k síti elektrické energie.

Získejte rychlý odhad práce nebo podrobnou kalkulaci do 5 dnů.

Projektování a připojení sítí zásobování elektrickou energií

Sítě zásobování elektrickou energií jsou nepostradatelnou součástí systému podpory života libovolného objektu.

Projektování sítě zásobování elektrickou energií zahrnuje vyhotovení:
• plánu umístění elektrických chráničů;
• schématu elektroinstalace v celém objektu;
• plánu umístění svítidel a dalších součástí osvětlovacího systému;
• výpočet zatížení elektrické sítě;
• specifikace potřebných materiálů a vybavení.

Připojení k síti zásobování elektrickou energií

Připojení k elektrické síti bývá standardní a nestandardní. V prvním případě je vyžadováno připojení k provoznímu elektrickému vedení, které je vzdáleno do 300 m. Pokud se provádí nestandardní připojení, pak se provádí instalace nové rozvodny, která umožňuje připojení k vedení, které je vzdálené i více než 300 m.

Pro připojení k elektrické síti je nutné předložit v zodpovídající organizaci dokument, který potvrzuje, že zákazník je vlastníkem objektu. Kromě toho, že je třeba určit, jaký maximální výkon zákazník potřebuje a informace o vlastnostech terénu, kde se nachází budova čekající na elektrifikaci.

Na základě všech těchto údajů bude provedena předběžná kontrola výstavby a projektové práce.

Zanechte své číslo a my vám zavoláme zpět:

Služby pro projektování elektrické sítě společností Smart Union

Pokud potřebujete vyprojektovat vnitřní nebo venkovní elektrické sítě, kontaktujte naši společnost. Pracují u nás odborníci, kteří vyprojektují sítě elektrického napájení bez ohledu na složitost technického zadání, a to v co nejkratším čase a za přijatelnou cenu. Na trhu hlavního města jsme přítomni již velice dlouho, díky čemuž máme bohatou zkušenost v oblasti poskytování služeb tohoto typu.