Zemní práce

Provádění zemních prací je počáteční fází každé výstavby. Na jejich kvalitě závisí spolehlivost celého objektu.

Získejte rychlý odhad práce nebo podrobnou kalkulaci do 5 dnů.

Provádění zemních prací

Provádění zemních prací předchází všechny ostatní fáze výstavby obytného, výrobního nebo veřejného objektu. Zemní práce vždy zahrnují několik etap.

Fáze provádění zemních prací

Zemní práce začínají přípravou. Ta spočívá v odkrytí povrchu místa výstavby a snížení hladiny půdní vody. Dále je třeba provést načechrání půdy pomocí speciálních zařízení.

Mezi základní zemní práce patří:
• příprava zeminy na staveništi;
• její přeprava;
• urovnání za pomocí těžké techniky jako jsou bagry, buldozery apod.

Cílem všech těchto operací je vytvořit výkop pro výstavbu základů budoucí budovy.

Provádění zemních prací v této fázi zahrnuje také vysoušení zeminy, odčerpání vody a další pomocné práce.

Stavitelé pak montují a odstraňují upevňovací prvky zhutňující zeminu a vyrovnávající svahy. Poslední etapou zemních prací je vertikální plánování, které znamená změnu terénu odstraněním nebo dosypáním zeminy. V důsledku toho by měly být vytvořeny šikmé plochy pro odvodnění srážek a podmínky pro pohyb vozidel.

Zanechte své číslo a my vám zavoláme zpět:

Zemní práce od společnosti Smart Union s.r.o.

Jsme připraveni provést celý komplex zemních prací v co nejkratším čase. Máme základnu veškeré potřebné speciální techniky a pracují pro nás pouze stavitelé s vynikající odbornou průpravou. Kompetentně naplánujeme celý proces a zajistíme dodržování termínů provedení všech prací, což v důsledku sníží jejich náklady.

Díky kontrole během všech fází provádění zemních prací zajišťuje společnost Smart Union s.r.o. jejich vysokou kvalitu.