Autorský dozor nad výstavbou

Autorský dozor nad výstavbou budov a staveb prováděný odborníky stavební společnosti Smart Union s.r.o. Naši projektanti dohlédnou na přesné provedení projektových řešení, což zajistí vysokou kvalitu budovaného objektu.

Získejte rychlý odhad práce nebo podrobnou kalkulaci do 5 dnů.

Spolehlivý autorský dozor nad výstavbou

Autorský dozor ve stavebnictví je odborný způsob kontroly kvality prováděných ve fázi výstavby a umožní identifikovat nedostatky v procesu realizace projekčních řešení.

Objednávání takové služby zabrání neoprávněnému porušování ustanovení rozpočtové, pracovní a projektové dokumentace dodavatelem. Kromě toho autorský dozor pomáhá kvalifikovaně a rychle provádět změny v projektu, pokud jsou odůvodněné.

Kontroly prováděné v důsledku provádění autorského dozoru

Provádění autorského dozoru nad výstavbou zahrnuje provádění řady kontrol zaměřených na:
• dodržování technologie výstavby objektů;
• zajištění souladu práce s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci;
• dosažení druhu, vlastností, umístění a dalších charakteristik budovaného objektu danými projektem;
• zajištění úplnosti a správnosti vyhotovené dokumentace;
• ověření shody požadavků projektu se skutečně použitými materiály a vybavení;

Autorský dozor nad výstavbou zahrnuje kontrolu kvality dodávek materiálů a vybavení na stavěném objektu.

Zanechte své číslo a my vám zavoláme zpět:

Autorský dozor od společnosti Smart Union s.r.o.

Na stavebním trhu působíme mnoho let. Během této doby jsme realizovali značné množství investičních projektů, včetně opravdu rozsáhlých. Zaměstnáváme pouze odborníky, kteří mají dlouholeté praktické zkušenosti. Autorský dozor, který provádíme za rozumnou cenu, Vám zajistí vysokou kvalitu výstavby Vašeho objektu. Díky němu se vyhnete jakýmkoli problémům v budoucnu.