Provádění pracovní dokumentace

Správné provádění pracovní dokumentace, která je nutná pro vyhotovení stavebních konstrukcí, jakož i provádění montážních a stavebních prací je bezpodmínečnou součástí procesu výstavby každého objektu.

Získejte rychlý odhad práce nebo podrobnou kalkulaci do 5 dnů.

Profesionální vyhotovení pracovní dokumentace společností Smart Union s.r.o.

Pracovní dokumentace je balíček textových dokumentů, plánů a pracovních výkresů s detailní informací o stavěném nebo rekonstruovaném objektu. Je základem pro vyhotovení montážních a stavebních prací.

Složení pracovní dokumentace

Pro vybudování každého objektu je nutné vypracovat následující dokumenty:
• generální plán;
• architektonické řešení, které zahrnují vytvoření schémat/plánů fasády, průřezů, příček, střechy, podlaží, podkroví, sklepu, dveřních a okenních jednotek, a také výběr barevných řešení atd.;
• výkresy železobetonových nosníků a dalších podobných konstrukcí;
• výkresy a umístění prvků kovových konstrukcí;
• společné plány, montážní řád a spotřební materiál pro realizaci vodovodu a kanalizačního systému;
• a tak dále.

Pravidla pro provádění pracovní dokumentace

Pracovní výkresy, které jsou součástí balíčku pracovní dokumentace, jsou vyhotoveny v minimální výši dostatečné pro provádění stavebních prací.

Základní požadavky:
• použití pracovních výkresů určených pro opakované použití;
• schopnost zpracovávat výkresy mechanizovaným a automatizovaným způsobem;
• použití nejnovějších způsobů provádění výkresových prací.

Textové dokumenty (technické podmínky, rozpočty atd.) mohou být vypracovány buďto souvislým textem nebo textem ve formě tabulek.

Zanechte své číslo a my vám zavoláme zpět:

Specifika provádění pracovní dokumentace odborníky společnosti Smart Union s.r.o.

Vyhotovíme projektovou dokumentaci v souladu s standardy a předpisy. Tím předejdeme jakýmkoli problémům s kontrolními orgány v budoucnu, ale také chybám a nedorozuměním během výstavby. Naše bohaté zkušenosti nám umožňují zajistit vysokou kvalitu všech služeb, které poskytujeme.