VIM technologie

Výstavba objektů založených na technologii VIM společností Smart Union s.r.o. Zaměstnáváme odborníky, kteří ovládají nejnovější metody při projektování objektů libovolného účelu.

Získejte rychlý odhad práce nebo podrobnou kalkulaci do 5 dnů.

VIM technologie ve stavebnictví

Digitální technologie každým dnem pronikají do dalších oblastí života moderní společnosti. Stavebnictví se tomuto trendu také nevyhnulo. Poslední novinkou v odvětví se stalo využití VIM technologií ve výstavbě objektů.

Zkratku VIM lze přeložit jako informační model budovy. To znamená, že tato technologie umožňuje vytvoření trojrozměrného modelu objektu, který bude spojen se speciální databází. Každému elementu jsou přiřazeny určité atributy modelu, přičemž změna libovolného parametru ovlivňuje model jako celek. VIM také umožňuje automaticky získat výkresy objektu a provést rozdělení stavebního procesu do jednotlivých časových fází.

Široké využití VIM technologie děla transparentními otázky spojené s rozpočtem na výstavbu a snižuje jeho náklady, díky vyloučení neúčelných vynaložení finančních prostředků. Kromě toho, použití VIM technologie zlepšuje výsledky během fázích životního cyklu budovaného objektu, jako jsou: technická obsluha, generování zisku, realizace pro další potřeby nebo demolice.

Zanechte své číslo a my vám zavoláme zpět:

VIM technologie v projektování

Přístup k projektování staveb díky informačnímu modelování zahrnuje komplexní zpracování celé technologické, architektonické, konstrukční, ekonomické a další informace o budoucím objektu se všemi jeho vzájemnými poměry a vztahy, tj. když je objekt a vše, co s ním souvisí, považováno za jeden celek.

Naše společnost zaměstnává odborníky, kteří vědí, jak správně používat VIM technologie ve stavebnictví. Jsme připraveni je využít při výstavbě Vašeho objektu, což umožní vyloučit chyby při sestavování rozpočtu, přesně vypočítat čas potřebný pro dokončení výstavby a automatizovat projektové práce.