Předprojektová příprava

Předprojektová příprava. Úkoly předprojektové přípravy. Fáze její realizace (upřesnění možnosti realizace projektu v oblasti výstavby, výběr místa výstavby objektu, konkretizace zdrojů financování atd.)

Získejte rychlý odhad práce nebo podrobnou kalkulaci do 5 dnů.

Předprojektová příprava výstavby

Od vzniku investičních záměrů až do zahájení realizace projektu musí být provedena předprojektová příprava. Ta představuje komplex opatření, zaměřených na přípravu výstavby a zahrnuje řešení otázek týkajících se zdůvodnění potřebnosti realizace projektu, výběru místa výstavby objektu a konkretizaci zdrojů financování.

Specifika předprojektové přípravy

Předprojektová příprava výstavby je nezbytnou fází realizace investičních záměrů. To, jak rychle a správně bude provedena, závisí na společnosti, která za ni nese zodpovědnost. Proto je správná volba takové společnosti garancí toho, že realizace projektu započne bez otálení a v budoucnu se nevyskytnou žádné problémy se státní správou.

Pro předprojektovou přípravu investoři potřebují specializovanou společnost, která bude tuto práci provádět. Dlouholeté zkušenosti naší společnosti Smart Union s.r.o. vám umožní provést všechny tyto práce na vysoké úrovni.

Zanechte své číslo a my vám zavoláme zpět:

Objednejte si předprojektovou přípravu od odborníků

Vezmeme na sebe zodpovědnost za předprojektovou přípravu libovolného investičního projektu. Vypracujeme zdůvodnění a předložíme ho ke schválení místním správním orgánům. Vybereme parcelu v souladu s platnými pravidly využívání půdy a zařídíme veškerá povolení nutná pro úspěšnou realizaci stavby.

Shrnutí:

Náš hlavní úkol je předprojektová příprava výstavby v Moskvě, která zahrnuje výběr pozemku pro výstavbu, maximálně odpovídající všem požadavkům zákazníka a provedení zbývající etapy přípravy realizace projektu v co nejkratším čase.

Proč je náš přístup k provádění předprojektové přípravy lepší?

Opíráme se o naše zkušenosti

Naše bohaté zkušenosti v oblasti realizace stavebních projektů nám umožňují vyhotovit předprojektovou přípravu rychle a bez zbytečných nákladů tím, že postupujeme v souladu se zaběhnutými schématy.

Vyřizujeme povolení projektu příslušnými orgány.
Připravujeme dokumentaci potřebnou k získání stavebního povolení.

Výhody naší společnosti:

Smart Union se snaží ušetřit čas a peníze zákazníků

Výstavba objektů za naší účasti začíná bez otálení a také přísně dodržujeme přesnost dokumentů, které je nutno doložit orgánům státní správy pro získání povolení na realizaci projektů.

Výhody:

• shromažďování zdrojových dat;
• zpracování studie proveditelnosti;
• zpracování technického zadání;
• příprava materiálů pro provádění projektových prací;
• odůvodnění účelnosti výstavby;
• vypracování dokumentace;
• výběr parcely;
• vyřízení pronájmu;
• tým profesionálních inženýrů a dalších odborníků ve stavebnictví;
• rychlé provedení předprojektové přípravy;
• zkušenosti s realizací rozsáhlých projektů;
• více než 20 velkých objektů, které jsme uvedli do provozu.