/
/
/
Zajištění technických podmínek pro připojení k inženýrským sítím

Zajištění technických podmínek pro připojení k inženýrským sítím

Jednou z fází výstavby objektu libovolného účelu je jeho připojení k inženýrským sítím. To je možné až po zpracování a schválení projektové dokumentace. Její realizací můžete pověřit společnost Smart Union s.r.o.

Získejte rychlý odhad práce nebo podrobnou kalkulaci do 5 dnů.

Sjednání a schválení projektové dokumentace

Připojení k externím inženýrským sítím je náročný úkol. Provádí se v několika krocích a je časově velmi náročné. Proto, aby bylo provedeno v co nejkratším čase a bez problémů, je třeba využít služeb odborníků.

Společnost, která bude pověřena získáním projektové dokumentace:
• vykalkuluje potřeby síťových zdrojů pro výstavbu a další provoz objektu;
• zjištění technických možností při připojení objektu na externí inženýrské sítě;
• zajištění technických podmínek;
• optimalizace nákladů při získání technických podmínek na připojení.
Teprve poté bude možné přistoupit k projektování externích inženýrských sítí a povolení projektové dokumentace.

Máme rozsáhlé zkušenosti se získáváním potřebných povolení. Objednejte si služby získání projektové dokumentace a připojení k externím inženýrským sítím od odborníků.

Bereme na sebe zodpovědnost za zařízení technických podmínek pro připojení k inženýrským sítím. Už nemusíte sami obcházet všechny úřady a připravovat jednotlivé smlouvy a dokumentace.

Autorský dozor

Při výstavbě výrobních objektů tvůrce projektové dokumentace na základě smlouvy se zákazníkem v souladu s platnými právními předpisy vykonává autorský dozor nad dodržováním požadavků, zajištění bezpečnosti objektu v souladu se zákonem.

Zanechte své číslo a my vám zavoláme zpět:

Vstupní kontrola projektové dokumentace (získané od třetích stran)

Podle zákona: vyhotovitel prací (zhotovitel) v souladu s platnými právními předpisy provádí vstupní kontrolu jemu předané dokumentace a předává zákazníkovi seznam zjištěných nedostatků a kontroluje jejich odstranění. Termín provedení vstupní kontroly projektové dokumentace je stanoven ve smlouvě.

Teprve poté je možné úspěšně provést technickou prohlídku.